True Retail ERP Cloud

True Retail ERP Cloud เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรสำหรับร้านค้าปลีก/ส่ง แบบครบวงจร ที่มาในรูปแบบของบริการที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตบนระบบ Cloud Computing ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้ผู้ใช้ทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายไม่ว่าเป็น Smart Phone หรือ Tablet ราคาเริ่มต้นเพียง 1,080 บาทต่อเดือน

จุดเด่น

  • มีระบบรองรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป แบบครบวงจร ทั้งแบบขายปลีก และขายส่ง
  • รองรับการตั้งสาขา/คลังสินค้า ได้หลายสาขา
  • มีระบบ POS (ขายหน้าร้าน) ที่สามารถทำงานแบบ offline ได้ ในกรณีที่อินเตอร์เน็ตมีปัญหา
  • รองรับการเปิดบิลขายทั้งแบบเงินสดและเงินเชื่อ
  • มีระบบติดตามหนี้ค้างชำระ ในกรณีเป็นการขายแบบเงินเชื่อ
  • มีระบบงานจัดซื้อ (Order) รองรับการเปิดใบสั่งซื้อ (PO) เพื่อใช้ในการจัดซื้อสินค้าเข้าสาขา
  • มีระบบการ track serial number ของสินค้า อาทิ สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ที่มีการรับประกัน
  • มีระบบการระบุตำแหน่งที่เก็บสินค้าภายในคลัง (stock location)
  • ข้อมูลการขายเชื่อมต่อกันแบบ online และ real-time สามารถตรวจสอบยอด stock ได้ทันท่วงที

Back