True Office Commute Cloud

ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอกหรือกับพนักงานภายใน ล้วนแล้วแต่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว ความหลากหลายของเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอาจส่งผลให้การติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร คงจะดีไม่น้อยหากมีการรวมเอาเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นเข้าไว้ด้วยกันผ่านการทำงานเพียงหน้าจอเดียว ระบบที่จะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสื่อสาร และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ราคาเริ่มต้นเพียง 170 บาทต่อเดือน

จุดเด่น

 • ติดต่อได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกสำนักงาน
  ด้วย ความสามารถในการทำงานได้ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกขอเพียงทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณก็สามารถควบคุมการทำงานทุกอย่างผ่านทางเว็บบราวเซอร์เสมือนคุณกำลังนั่งทำงานอยู่ในสำนักงาน
 • ตัดปัญหาเรื่องไลเซนส์ของโปรแกรมอีเมล์
  หากเรื่องของไลเซนส์ของซอฟต์แวร์เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ไม่กล้าลงทุนกับระบบ ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลย เพราะ SIMPLI Colla เป็นระบบที่ทำงานผ่านทางเว็บบราวเซอร์ เครื่องที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอีเมล์ก็สามารถใช้งานอีเมล์และบริการด้านอื่นๆ ได้ ถือเป็นการลดต้นทุนขององค์กรได้เป็นอย่างดี
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตารางนัดหมาย
  นอกจากบริการอีเมล์แล้ว ระบบยังมีบริการตารางนัดหมาย โดยสามารถระบุวันและเวลาที่ต้องการนัดหมายลงไปในปฏิทินของระบบได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ถูกร้องขอให้เข้าทำการประชุมทำการตอบรับหรือปฏิเสธได้ด้วย รวมถึงการใส่รายละเอียดของการประชุมเข้าไปในการนัดหมาย
 • ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอของเว็บบราวเซอร์
  เครื่องที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม เพราะระบบนี้เป็นการเรียกใช้งานผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ขอเพียงเป็นเครื่องที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และมีเว็บบราวเซอร์ติดตั้งอยู่ก็สามารถใช้งานได้ทันที
 • Centralized Address Book
  การรวบรวมข้อมูลสำหรับการติดต่อไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้ลดปัญหาของการมีข้อมูลซ้ำซ้อนและปัญหาของการอัพเดทข้อมูลในการติดต่อให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บไว้รวมกันทำให้พนักงานในบริษัทสามารถเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานข้อมูลในระดับต่างๆ ด้วย
 • Sync mobile (option เพิ่มเติม)
  รองรับการใช้งาน Push Mail ที่รองรับการทำงานร่วมกับ Windows Mobile และ BlackBerry และสามารถเพิ่มเติมประสิทธิภาพของระบบด้วยการติดต่อผ่านทาง Instant Messaging ภายในขององค์กรเองได้อีกด้วย คุณสมบัติที่กล่าวมานี้ไม่รวมอยู่ในคุณสมบัติพื้นฐานของระบบ ต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

Calendar

 • ตรวจสอบตารางการนัดหมายของตนเองกับผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง
 • มีระบบแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์
 • สามารถเรียกดูข้อมูลการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมได้
 • ทำการตอบรับ และปฏิเสธการนัดหมาย
 • รองรับระบบเวลามาตรฐานสากล (World Time / UTC)
 • สามารถเลือกดูตารางนัดหมายแบบส่วนตัว องค์กร และตารางทำงานได้
 • สามารถกำหนด สิทธิ์การเข้าถึงตารางการนัดหมายได้

E-Mail

 • ทำการรับและส่งอีเมล์ผ่านเว็บบราวเซอร์ด้วยการออกแบบหน้าจอที่คุ้นเคย
 • ทำการคัดกรองอีเมล์เข้าโฟลเดอร์ตามที่กำหนดได้
 • รองรับเทคโนโลยี Ajax ทำให้สามารถทำงานแบบลากแล้ววางได้
 • รองรับการค้นหาอีเมลล์ย้อนหลังได้หลายหลายตัวเลือก
 • รองรับการทำงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้โดยสมบูรณ์
 • ผู้ใช้สามารถทำการสำรองข้อมูลอีเมลล์ได้ด้วยตนเอง
 • ทำงานคู่กับ Address book ได้อย่างอัตโนมัติ

Contact

 • การจัดเก็บที่อยู่ในการติดต่อแบบส่วนกลาง (Centralized) และส่วนตัว (Personal)
 • กำหนดสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลได้
 • สามารถใส่รูปและรายละเอียดอื่นๆ เช่น รายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่สำนักงาน และที่อยู่อาศัยได้ตามต้องการ
 • สามารถจัดกลุ่มข้อมูลบุคคลที่เป็นส่วนกลางและส่วนตัว ไว้ในรูปแบบ Favorite เพื่อง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร
 • สามารถนำข้อมูลเข้าและออกผ่านทางโปรโตคอลมาตรฐานในรูปแบบ vCard, Excel และ CSV

Social

 • สามารถติดตามข่าวสารภายในองค์กรหรือเพื่อนในกลุ่มได้
 • สามารถแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกชอบ ข้อความของเพื่อนได้
 • สามารถสร้างประกาศข่าวสารภายในองค์กรได้
 • สามารถโพสต์รูปภาพ ข้อความ เสียง วีดีโอ เพื่อแบ่งปันให้เพื่อน

 

Back